உட்கொண்டால் / Antidepressants in Tamil

மேலும் அழைக்கப்படுகிறது: எஸ்எஸ்ஆர்ஐ, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செரட்டோனின் மறுவாக்கிகளை மீண்டும் பயன்படுத்துதல், டிரிசைக்ளிக் ஆண்டிடிரஸன்ஸ்

தொடர்புடைய தலைப்புகள்

கடைசியாகப் புதுப்பித்தது தேதி

இப்பக்கம் கடைசியாக 1/09/2021 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த பக்கம், உட்கொண்டால் குறித்த தகவல்களை வழங்குகிறது.

தொடர்புடைய தலைப்புகள்


Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.