கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் / Arm Injuries and Disorders in Tamil

கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் அறிகுறிகள்

பின்வருவன கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் இருப்பதற்கான அம்சங்களாக சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன:
 • வலி
 • பிடிப்பு
 • வீக்கம்
 • நகரும் சிரமம்

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் பொதுவான காரணங்கள்

பின்வருவன கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் ஏற்படுவதற்கான மிக பொதுவான காரணங்கள் ஆகும்:
 • விளையாட்டு
 • விழும்
 • விபத்து

கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் ஆபத்து காரணிகள்

பின்வரும் கரணங்கள் கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் வாய்ப்பை அதிகரிக்கக்கூடும்:
 • கீல்வாதம்
 • புற்றுநோய்

கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் தருப்பதற்கான வழிகள்

ஆம், கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் தடுப்பது சாத்தியமே. பின்வருவனவற்றை செய்விப்பதன் மூலம் நாம் அதை தடுக்க முடியும்:
 • தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்யவும்
 • மீண்டும் மீண்டும் பணிகளை உடைக்க
 • கூட்டு சுற்றி தசைகள் வலுப்படுத்த

கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் ஏற்படுதல்

வழக்குகளின் எண்ணிக்கை

பின்வருவன உலகளாவிய வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் வழக்குகளின் எண்ணிக்கையாகும்:
 • தெரியவில்லை

பொதுவான வயதினர்

கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் பொதுவாக பின்வரும் வயதினரிடையே ஏற்படுகிறது:
 • Not known

பொதுவான பாலினம்

கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் பொதுவாக பின்வரும் பாலினரிடையே ஏற்படுகிறது:
 • Not known

கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் கண்டறிவதற்கான ஆய்வுக்கூட பரிசோதனைகள் மற்றும் நடைமுறைகள்

பின்வரும் ஆய்வுக்கூட பரிசோதனைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் கண்டறிய பயன்படுத்தப்படுகின்றன:
 • தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திசு பதற்றம் சோதனை: பாதிக்கப்பட்ட தசைநாண் கண்டுபிடிக்க
 • எக்ஸ்-ரே: எலும்பு பிரச்சினைகள் ஏற்படுவதற்கு
 • காந்த அதிர்வு இமேஜிங்: மென்மையான திசு மற்றும் எலும்பு ஆகிய இரண்டையும் சேதப்படுத்துதல்

கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் கண்டறிவதற்கான மருத்துவர்

ஒருவேளை கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் அறிகுறிகள் இருக்கும் பட்சத்தில், நோயாளியானவர், பின்வரும் நிபுணர்களிடம் வருகை புரியவேண்டும்:
 • உடல் சிகிச்சை

சிகிச்சையளிக்கப்படாதபோது ஏற்படும் கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் சிக்கல்கள்

ஆம், சிகிச்சையளிக்கப்படாதபோது கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் சிக்கல்களை ஏற்படுத்திடும். கீழேகொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலானது, சிகிச்சையளிக்கப்படாதபோது கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கள் மற்றும் பிரச்சனைகளின் பட்டியலாகும்:
 • கீல்வாதம்
 • விறைப்பு
 • எலும்பு தொற்று
 • நரம்பு அல்லது இரத்த நாள காயம்

கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் சிகிச்சை நடைமுறைகள்

பின்வரும் நடைமுறைகள் கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் சிகிச்சையளிக்க பயன்படுவதாகும்:
 • உடல் சிகிச்சை: தசை வலிமை, கூட்டு நெகிழ்வு மற்றும் இயக்கம் மீட்கவும்
 • அறுவை சிகிச்சை: சில முறிவுகள் உறுதிப்படுத்தவும்

கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் சுய-கவனிப்பு

பின்வரும் சுய-கவனிப்பு செயல்கள் அல்லது வாழ்க்கைப்பாணியில் ஏற்படுத்தப்படும் மாற்றங்கள், கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் சிகிச்சையளிக்கவும் அல்லது நிர்வகிக்கவும் உதவக்கூடும்:
 • ஓய்வெடுக்கவும்: திசு சிகிச்சைமுறைக்கு ஓய்வெடுக்கவும் அதிகரித்த வலி அல்லது வீக்கம் தடுக்கவும்
 • பனி பயன்படுத்த: வலி, வீக்கம் மற்றும் தசை ஸ்பாஸ் குறைக்க
 • அழுத்தங்களைப் பயன்படுத்தவும்: வீக்கம் குறைக்க உதவும்

கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் சிகிச்சையளிப்பதற்கான மாற்று மருந்து

பின்வரும் மாற்று மருந்துகள் மற்றும் சிகிச்சைகள் கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் சிகிச்சையாக அல்லது நிர்வகிக்க உதவுவதாக அறியப்படுகிறது:
 • உடல் சிகிச்சை: வலி மற்றும் வீக்கம் குறைக்க பயிற்சிகளை நீட்டித்தல் மற்றும் வலுப்படுத்தும்

கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் சிகிச்சைக்கான நேரம்

ஒவ்வொரு நோயாளிக்குமான அன்றாட சிகிச்சை கால-கட்டமானது மாறுபடுகையில், ஒரு நிபுணர் மேற்பார்வையின் கீழ் முறையாக சிகிச்சையளிக்கப்படும் பட்சத்தில், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் தீர்வுக்கான பொதுவான கால-கட்டம் ஆகும்:
 • 3 - 6 மாதங்களில்

கடைசியாகப் புதுப்பித்தது தேதி

இப்பக்கம் கடைசியாக 2/04/2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த பக்கம், கை காயங்கள் மற்றும் கோளாறுகள் குறித்த தகவல்களை வழங்குகிறது.

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.