கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் / Cervical Cancer in Tamil

கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் அறிகுறிகள்

பின்வருவன கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் இருப்பதற்கான அம்சங்களாக சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன:
 • இடுப்பு வலி
 • யோனி இருந்து இரத்தம்
 • ரத்த உறவு
 • உடலுறவு போது மிதமான வலி
 • யோனி வெளியேற்றம்
 • பசியிழப்பு
 • எடை இழப்பு
 • சோர்வு
 • இடுப்பு வலி
 • முதுகு வலி
 • கால் வலி
 • வீங்கிய கால்கள்
 • கனமான யோனி இரத்தப்போக்கு
 • எலும்பு முறிவுகள்
 • சிறுநீரகத்திலிருந்து சிறுநீர் அல்லது மலம் கசிவு
 • அழுகல் பிறகு அல்லது இடுப்பு சோதனை பிறகு இரத்தம்
கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய், ஒரு நோயாளியின் உடலில் எவ்வித உடல்ரீதியான அறிகுறிகளையும் தாராமலும்கூட இருக்கமுடிவது சாத்தியமேயாகும்.

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் பொதுவான காரணங்கள்

பின்வருவன கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கான மிக பொதுவான காரணங்கள் ஆகும்:
 • மனித பாப்பிலோமா வைரஸ் தொற்று
 • டிஎன்ஏ மாற்றங்கள்
 • சிகரெட் புகைத்தல்
 • வாய்வழி கருத்தடைகளைப் பயன்படுத்துதல்
 • பல கர்ப்பங்களின் எபிசோடுகள்

கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தருப்பதற்கான வழிகள்

இல்லை, கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பது சாத்தியமில்லை.
 • KRAS, ARID1A, மற்றும் PTEN மரபணுக்கள் உள்ள பிறழ்வுகள்

கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் ஏற்படுதல்

வழக்குகளின் எண்ணிக்கை

பின்வருவன உலகளாவிய வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் வழக்குகளின் எண்ணிக்கையாகும்:
 • 500K - 1 மில்லியன் வழக்குகளுக்கு இடையே பரவலாக நிகழ்கிறது

பொதுவான வயதினர்

கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் பொதுவாக பின்வரும் வயதினரிடையே ஏற்படுகிறது:
 • Aged between 20-50 years

பொதுவான பாலினம்

கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் பொதுவாக பின்வரும் பாலினரிடையே ஏற்படுகிறது:
 • Female

கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் கண்டறிவதற்கான ஆய்வுக்கூட பரிசோதனைகள் மற்றும் நடைமுறைகள்

பின்வரும் ஆய்வுக்கூட பரிசோதனைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் கண்டறிய பயன்படுத்தப்படுகின்றன:
 • பேப் சோதனை: கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய்க்கான ஒரு பரிசோதனை சோதனை
 • Colposcopy: கருப்பை வாய் மேற்பரப்பில் பார்க்க
 • கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய்கள்: கர்ப்பப்பை வாய் முன்கூட்டியே புற்றுநோய்களையும் புற்றுநோய்களையும் கண்டறிவதற்கு
 • மார்பு எக்ஸ்-ரே: புற்றுநோய் நுரையீரலுக்கு பரவுகிறதா என சோதிக்க
 • கம்ப்யூட்டேட் டோமோகிராபி (CT) ஸ்கேன்: புற்றுநோய் அளவு மற்றும் அதன் பரவலை சரிபார்க்க
 • காந்த அதிர்வு இமேஜிங் (MRI): கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோயை கண்டறிய
 • சிறுநீரக நுண்ணுயிர்: சிறுநீர் பாதைகளில் அசாதாரணமான பகுதிகள் கண்டுபிடிக்க
 • பாசிட்ரான் எமிஷன் டோமோகிராஃபி (PET ஸ்கேன்): புற்றுநோய் நிணநீர் முனைகளில் பரவி இருந்தால் சரிபார்க்க

கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் கண்டறிவதற்கான மருத்துவர்

ஒருவேளை கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் அறிகுறிகள் இருக்கும் பட்சத்தில், நோயாளியானவர், பின்வரும் நிபுணர்களிடம் வருகை புரியவேண்டும்:
 • சிறுநீரக மருத்துவ புற்றுநோய்

சிகிச்சையளிக்கப்படாதபோது ஏற்படும் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் சிக்கல்கள்

ஆம், சிகிச்சையளிக்கப்படாதபோது கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் சிக்கல்களை ஏற்படுத்திடும். கீழேகொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலானது, சிகிச்சையளிக்கப்படாதபோது கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கள் மற்றும் பிரச்சனைகளின் பட்டியலாகும்:
 • மரணமடையும்

கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் சிகிச்சை நடைமுறைகள்

பின்வரும் நடைமுறைகள் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் சிகிச்சையளிக்க பயன்படுவதாகும்:
 • கருப்பை அகற்றுதல்: கருப்பை அகற்றுவதன் மூலமாக கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோயை மீண்டும் தடுக்கிறது
 • கதிர்வீச்சு சிகிச்சை: புற்றுநோய் செல்களை அழிக்க
 • கீமோதெரபி: புற்றுநோய் செல்களை அழிக்க
 • வலிப்பு நோய்: வலி மற்றும் பிற அறிகுறிகளிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கிறது

கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் சுய-கவனிப்பு

பின்வரும் சுய-கவனிப்பு செயல்கள் அல்லது வாழ்க்கைப்பாணியில் ஏற்படுத்தப்படும் மாற்றங்கள், கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் சிகிச்சையளிக்கவும் அல்லது நிர்வகிக்கவும் உதவக்கூடும்:
 • புகைக்க வேண்டாம்: கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோயின் ஆபத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது
 • பாதுகாப்பான பாலியல் பயிற்சி: கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோயின் ஆபத்தைக் குறைக்கிறது

கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் சிகிச்சையளிப்பதற்கான மாற்று மருந்து

பின்வரும் மாற்று மருந்துகள் மற்றும் சிகிச்சைகள் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் சிகிச்சையாக அல்லது நிர்வகிக்க உதவுவதாக அறியப்படுகிறது:
 • வைட்டமின் ஏ பயன்படுத்தவும்: கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோயின் அபாயத்தை குறைக்கிறது

கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் சிகிச்சையளிக்க வேண்டி, நோயாளியின் ஆதரவு

பின்வரும் செயல்கள் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் நோயாளிகளுக்கு உதவக்கூடும்:
 • உங்களை நீங்களே நேரில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்: புற்றுநோய் அழுத்தம் மற்றும் சோர்வை எதிர்ப்பதில் உதவுகிறது
 • ஒருவருடன் பேசுவதைக் கண்டறிக: நண்பர்களுடனோ அல்லது குடும்ப அங்கத்தினருடனோ உங்கள் உணர்ச்சிகளைப் பற்றி பேசுவதன் மூலம் நீங்கள் வசதியாக உணர முடிகிறது

கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கான நேரம்

ஒவ்வொரு நோயாளிக்குமான அன்றாட சிகிச்சை கால-கட்டமானது மாறுபடுகையில், ஒரு நிபுணர் மேற்பார்வையின் கீழ் முறையாக சிகிச்சையளிக்கப்படும் பட்சத்தில், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தீர்வுக்கான பொதுவான கால-கட்டம் ஆகும்:
 • 1 வருடத்திற்கும் மேலாக

கடைசியாகப் புதுப்பித்தது தேதி

இப்பக்கம் கடைசியாக 2/04/2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த பக்கம், கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் குறித்த தகவல்களை வழங்குகிறது.

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.