நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா / Chronic Lymphocytic Leukemia in Tamil

மேலும் அழைக்கப்படுகிறது: சிஎல்எல்

நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா அறிகுறிகள்

பின்வருவன நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா இருப்பதற்கான அம்சங்களாக சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன:
 • விரிவாக்கப்பட்ட நிணநீர் முனைகள்
 • சோர்வு
 • காய்ச்சல்
 • இரவு வியர்வை
 • எடை இழப்பு
 • அடிக்கடி தொற்றுகள்
 • வயிறு மேல் இடது பகுதியில் வலி
நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா, ஒரு நோயாளியின் உடலில் எவ்வித உடல்ரீதியான அறிகுறிகளையும் தாராமலும்கூட இருக்கமுடிவது சாத்தியமேயாகும்.

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா பொதுவான காரணங்கள்

பின்வருவன நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா ஏற்படுவதற்கான மிக பொதுவான காரணங்கள் ஆகும்:
 • இரட்டை தட்டுக்கள் டிஎன்ஏ உள்ள பிறழ்வுகள்

நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா ஆபத்து காரணிகள்

பின்வரும் கரணங்கள் நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா வாய்ப்பை அதிகரிக்கக்கூடும்:
 • 60 க்கும் அதிகமானவர்கள்
 • வெள்ளையர்கள்
 • இரத்த மற்றும் எலும்பு மஜ்ஜை புற்றுநோய்களின் குடும்ப வரலாறு
 • முகவர் ஆரஞ்சு இரசாயன வெளிப்பாடு

நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா தருப்பதற்கான வழிகள்

இல்லை, நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா தடுப்பது சாத்தியமில்லை.
 • குடும்ப பரம்பரை

நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா ஏற்படுதல்

வழக்குகளின் எண்ணிக்கை

பின்வருவன உலகளாவிய வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா வழக்குகளின் எண்ணிக்கையாகும்:
 • மிகவும் பொதுவானது> 10 மில்லியன் வழக்குகள்

பொதுவான வயதினர்

நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா பொதுவாக பின்வரும் வயதினரிடையே ஏற்படுகிறது:
 • Aged > 50 years

பொதுவான பாலினம்

நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா எந்த பாலினத்தவருக்கும் ஏற்படக்கூடும்.

நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா கண்டறிவதற்கான ஆய்வுக்கூட பரிசோதனைகள் மற்றும் நடைமுறைகள்

பின்வரும் ஆய்வுக்கூட பரிசோதனைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா கண்டறிய பயன்படுத்தப்படுகின்றன:
 • இரத்த பரிசோதனைகள்: இது தொடர்புடைய நிணநீர் வகை மற்றும் வகைகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் வகைகளை கணக்கிட
 • எலும்பு மஜ்ஜை உயிரணுக்கள்: நோய் கண்டறிவதற்கு
 • கணினி தோற்றம் (CT): நோயை கண்டறிய

நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா கண்டறிவதற்கான மருத்துவர்

ஒருவேளை நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா அறிகுறிகள் இருக்கும் பட்சத்தில், நோயாளியானவர், பின்வரும் நிபுணர்களிடம் வருகை புரியவேண்டும்:
 • இரத்தநோய்
 • புற்றுநோய் மருத்துவர்

சிகிச்சையளிக்கப்படாதபோது ஏற்படும் நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா சிக்கல்கள்

ஆம், சிகிச்சையளிக்கப்படாதபோது நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா சிக்கல்களை ஏற்படுத்திடும். கீழேகொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலானது, சிகிச்சையளிக்கப்படாதபோது நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கள் மற்றும் பிரச்சனைகளின் பட்டியலாகும்:
 • அடிக்கடி தொற்றுகள்
 • பெரிய பி-உயிரணு லிம்போமாவை பரப்பலாம்
 • ரிக்டர் சிண்ட்ரோம்
 • மற்ற புற்றுநோய்களின் ஆபத்து அதிகரித்துள்ளது
 • நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு பலவீனப்படுத்தி

நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா சிகிச்சை நடைமுறைகள்

பின்வரும் நடைமுறைகள் நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா சிகிச்சையளிக்க பயன்படுவதாகும்:
 • கீமோதெரபி: புற்றுநோய் செல்களை அழிக்க
 • எலும்பு மஜ்ஜை தண்டு செல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை: நோயுற்ற லிம்போசைட்டுகளை உருவாக்கும் எலும்பு மஜ்ஜையில் தண்டு செல்களை அழிக்க

நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா சிகிச்சையளிப்பதற்கான மாற்று மருந்து

பின்வரும் மாற்று மருந்துகள் மற்றும் சிகிச்சைகள் நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா சிகிச்சையாக அல்லது நிர்வகிக்க உதவுவதாக அறியப்படுகிறது:
 • வழக்கமான உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்: சோர்வை நீக்குவதில் உதவுகிறது
 • மசாஜ் சிகிச்சை: சோர்வு நீக்கும் உதவுகிறது
 • தியானம் மற்றும் யோகா செய்ய: சோர்வு நிவாரணம் உதவுகிறது
 • பச்சை தேயிலை சாற்றில் உட்கொள்ளவும்: நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா சிகிச்சையில் உதவுகிறது

நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா சிகிச்சையளிக்க வேண்டி, நோயாளியின் ஆதரவு

பின்வரும் செயல்கள் நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா நோயாளிகளுக்கு உதவக்கூடும்:
 • கல்வி: நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியாவுடன் சமாளிக்க உதவுங்கள்
 • குடும்பம் மற்றும் ஆதரவுக்கான நண்பர்கள்: நீண்டகால லிம்போசைடிக் லுகேமியாவுடன் சமாளிப்பதற்கு உணர்ச்சி ரீதியிலான சூழ்நிலைகளை பகிர்ந்து கொள்வது
 • பிற புற்றுநோய் உயிர்தப்பியோர்களுடன் இணைந்திருங்கள்: அதே நோயறிதலுடன் கூடிய மக்கள் ஆதரவு குழு பயனுள்ள தகவல், நடைமுறை குறிப்புகள் மற்றும் உற்சாகத்தின் ஆதாரமாக இருக்கலாம்

கடைசியாகப் புதுப்பித்தது தேதி

இப்பக்கம் கடைசியாக 2/04/2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த பக்கம், நாள்பட்ட லிம்போசைடிக் லுகேமியா குறித்த தகவல்களை வழங்குகிறது.

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.