குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் / Clostridium Difficile Infections in Tamil

மேலும் அழைக்கப்படுகிறது: C. வேறுபாடு. தொற்று, குளோஸ்டிரீடியம் இன்டெராகோலிடிஸ், சூடோமம்பிரானஸ் பெருங்குடல் அழற்சி

குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் அறிகுறிகள்

பின்வருவன குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் இருப்பதற்கான அம்சங்களாக சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன:
 • நீரின் வயிற்றுப்போக்கு
 • காய்ச்சல்
 • பசியிழப்பு
 • குமட்டல்
 • வயிற்று வலி
 • மென்மை
குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள், ஒரு நோயாளியின் உடலில் எவ்வித உடல்ரீதியான அறிகுறிகளையும் தாராமலும்கூட இருக்கமுடிவது சாத்தியமேயாகும்.

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் பொதுவான காரணங்கள்

பின்வருவன குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் ஏற்படுவதற்கான மிக பொதுவான காரணங்கள் ஆகும்:
 • சமீபத்திய ஆண்டிபயாடிக் பயன்பாடு
 • சமீபத்திய மருத்துவமனையில்
 • பெருங்குடல் அழற்சி

குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் ஆபத்து காரணிகள்

பின்வரும் கரணங்கள் குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் வாய்ப்பை அதிகரிக்கக்கூடும்:
 • தற்போது பல நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் அல்லது பரந்த-நிறமாலை நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் ஆகியவற்றை எடுத்துக்கொள்கின்றன
 • வயிற்று அமிலத்தை குறைப்பதற்கு மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வது

குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் தருப்பதற்கான வழிகள்

ஆம், குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் தடுப்பது சாத்தியமே. பின்வருவனவற்றை செய்விப்பதன் மூலம் நாம் அதை தடுக்க முடியும்:
 • சரியாக கைகளை கழுவவும்
 • உடலின் முழுமையான சுத்தம்
 • நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் தேவையற்ற பயன்பாடு தவிர்க்க

குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் ஏற்படுதல்

வழக்குகளின் எண்ணிக்கை

பின்வருவன உலகளாவிய வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் வழக்குகளின் எண்ணிக்கையாகும்:
 • 50K - 500K வழக்குகள் இடையே பொதுவான இல்லை

பொதுவான வயதினர்

குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் பொதுவாக பின்வரும் வயதினரிடையே ஏற்படுகிறது:
 • Aged > 50 years

பொதுவான பாலினம்

குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் எந்த பாலினத்தவருக்கும் ஏற்படக்கூடும்.

குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் கண்டறிவதற்கான ஆய்வுக்கூட பரிசோதனைகள் மற்றும் நடைமுறைகள்

பின்வரும் ஆய்வுக்கூட பரிசோதனைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் கண்டறிய பயன்படுத்தப்படுகின்றன:
 • ஸ்டூல் சோதனைகள்: உங்கள் மலத்தின் ஒரு மாதிரி தொற்று நோயை கண்டறிய
 • பெருங்குடல் பரிசோதனை: வீக்கம் மற்றும் சூடோமோம்பிரன்களின் பகுதிகள் ஆய்வு செய்ய
 • வயிற்று எக்ஸ்ரே: பெருங்குடலின் படங்களை வழங்க
 • கணினிமயமாக்கப்பட்ட டோமோகிராஃபி ஸ்கேன்: பெருங்குடலின் படங்களை வழங்க

குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் கண்டறிவதற்கான மருத்துவர்

ஒருவேளை குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் அறிகுறிகள் இருக்கும் பட்சத்தில், நோயாளியானவர், பின்வரும் நிபுணர்களிடம் வருகை புரியவேண்டும்:
 • குடல்நோய் நிபுணர்
 • Hepatologist

சிகிச்சையளிக்கப்படாதபோது ஏற்படும் குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் சிக்கல்கள்

ஆம், சிகிச்சையளிக்கப்படாதபோது குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் சிக்கல்களை ஏற்படுத்திடும். கீழேகொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலானது, சிகிச்சையளிக்கப்படாதபோது குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கள் மற்றும் பிரச்சனைகளின் பட்டியலாகும்:
 • உடல் வறட்சி
 • சிறுநீரக செயலிழப்பு
 • குடல் துளைப்பு
 • மரணமடையும்

குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் சிகிச்சை நடைமுறைகள்

பின்வரும் நடைமுறைகள் குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் சிகிச்சையளிக்க பயன்படுவதாகும்:
 • அறுவைசிகிச்சை: பெருங்குடலின் நோயுற்ற பகுதியை நீக்க
 • மலச்சிக்கல் நுண்ணுயிர் மாற்று அறுவை சிகிச்சை: மீண்டும் மீண்டும் கிளஸ்டிரீடியம் சிக்கலான தொற்றுநோய்களுக்கு சிகிச்சையளிக்க

குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் சுய-கவனிப்பு

பின்வரும் சுய-கவனிப்பு செயல்கள் அல்லது வாழ்க்கைப்பாணியில் ஏற்படுத்தப்படும் மாற்றங்கள், குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் சிகிச்சையளிக்கவும் அல்லது நிர்வகிக்கவும் உதவக்கூடும்:
 • திரவங்களை நிறைய குடிக்கவும்: வயிற்றுப்போக்கு சிகிச்சைக்கு உதவுகிறது
 • நல்ல ஆரோக்கியத்தை கையாளுங்கள்: சி
 • முழுமையான சுத்தம் செய்யுங்கள்: சி

குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் சிகிச்சையளிப்பதற்கான மாற்று மருந்து

பின்வரும் மாற்று மருந்துகள் மற்றும் சிகிச்சைகள் குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் சிகிச்சையாக அல்லது நிர்வகிக்க உதவுவதாக அறியப்படுகிறது:
 • அலோ வேரா ஜெல் விண்ணப்பிக்கவும்: அல்சரேட்டிவ் பெருங்குடல் அழற்சிக்கு உதவும்
 • கோதுமை புல் சாற்றை உட்கொள்வது: பெருங்குடல் பெருங்குடல் அழற்சிக்கு உதவுகிறது
 • Boswellia serrata மூலிகை பயன்படுத்தவும்: அல்சரேட்டிவ் பெருங்குடல் அழற்சிக்கு உதவுகிறது

குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் சிகிச்சைக்கான நேரம்

ஒவ்வொரு நோயாளிக்குமான அன்றாட சிகிச்சை கால-கட்டமானது மாறுபடுகையில், ஒரு நிபுணர் மேற்பார்வையின் கீழ் முறையாக சிகிச்சையளிக்கப்படும் பட்சத்தில், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் தீர்வுக்கான பொதுவான கால-கட்டம் ஆகும்:
 • 1 - 4 வாரங்களில்

குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் பரவக்கூடியதா?

ஆம், குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் பரவக்கூடியதாய் அறியப்படுகிறது. இது பின்வரும் வழிகளின் மூலம் மக்களிடையே பரவக்கூடும்:
 • பாதிக்கப்பட்ட மேற்பரப்பில் தொடர்பு

கடைசியாகப் புதுப்பித்தது தேதி

இப்பக்கம் கடைசியாக 2/04/2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த பக்கம், குளோஸ்டிரீடியம் டிஃபிக்கிள்ல் நோய்த்தொற்றுகள் குறித்த தகவல்களை வழங்குகிறது.

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.