ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாடு / Iatrogenic carnitine deficiency in Tamil

ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாடு அறிகுறிகள்

பின்வருவன ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாடு இருப்பதற்கான அம்சங்களாக சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன:
 • எரிச்சல்
 • சோர்வு
 • கல்லீரலின் அசாதாரண விரிவாக்கம்.

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாடு பொதுவான காரணங்கள்

பின்வருவன ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாடு ஏற்படுவதற்கான மிக பொதுவான காரணங்கள் ஆகும்:
 • CLC22A5 மரபணுவில் மரபணு மாற்றங்கள்

ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாடு தருப்பதற்கான வழிகள்

ஆம், ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாடு தடுப்பது சாத்தியமே. பின்வருவனவற்றை செய்விப்பதன் மூலம் நாம் அதை தடுக்க முடியும்:
 • மரபணு நோய்க்கான தொடர்பில் பெற்றோருக்கு வழிகாட்ட வேண்டும்

ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாடு ஏற்படுதல்

வழக்குகளின் எண்ணிக்கை

பின்வருவன உலகளாவிய வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாடு வழக்குகளின் எண்ணிக்கையாகும்:
 • 10K - 50K வழக்குகள் இடையே அரிதாக

பொதுவான வயதினர்

ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாடு எந்த வயதிலும் ஏற்படக்கூடும்.

பொதுவான பாலினம்

ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாடு எந்த பாலினத்தவருக்கும் ஏற்படக்கூடும்.

ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாடு கண்டறிவதற்கான ஆய்வுக்கூட பரிசோதனைகள் மற்றும் நடைமுறைகள்

பின்வரும் ஆய்வுக்கூட பரிசோதனைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாடு கண்டறிய பயன்படுத்தப்படுகின்றன:
 • மூலக்கூறு மரபணு சோதனை: SLC22A5 மரபணுவில் மரபணு மாற்றங்கள் அடையாளம் காண உதவுகிறது

சிகிச்சையளிக்கப்படாதபோது ஏற்படும் ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாடு சிக்கல்கள்

ஆம், சிகிச்சையளிக்கப்படாதபோது ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாடு சிக்கல்களை ஏற்படுத்திடும். கீழேகொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலானது, சிகிச்சையளிக்கப்படாதபோது ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாடு ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கள் மற்றும் பிரச்சனைகளின் பட்டியலாகும்:
 • குறைந்த இரத்த சர்க்கரை
 • வலிப்பு

ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாடு சுய-கவனிப்பு

பின்வரும் சுய-கவனிப்பு செயல்கள் அல்லது வாழ்க்கைப்பாணியில் ஏற்படுத்தப்படும் மாற்றங்கள், ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாடு சிகிச்சையளிக்கவும் அல்லது நிர்வகிக்கவும் உதவக்கூடும்:
 • கார்னைடைன் உணவு உட்கொள்ளல்

ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாடு சிகிச்சையளிப்பதற்கான மாற்று மருந்து

பின்வரும் மாற்று மருந்துகள் மற்றும் சிகிச்சைகள் ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாடு சிகிச்சையாக அல்லது நிர்வகிக்க உதவுவதாக அறியப்படுகிறது:
 • கார்னிடைன் கூடுதல்: ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாட்டை சமாளிக்க உதவுகிறது

ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாடு சிகிச்சையளிக்க வேண்டி, நோயாளியின் ஆதரவு

பின்வரும் செயல்கள் ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாடு நோயாளிகளுக்கு உதவக்கூடும்:
 • ஆன்லைன் ஆதரவு குழுக்களில் சேருக: கார்னைடைன் குறைபாட்டை நிறைவேற்ற உதவுகிறது

கடைசியாகப் புதுப்பித்தது தேதி

இப்பக்கம் கடைசியாக 2/04/2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த பக்கம், ஐயோட்ரோஜெனிக் கார்னைடைன் குறைபாடு குறித்த தகவல்களை வழங்குகிறது.

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.