மெத்தாம்பெடாமைன் / Methamphetamine in Tamil

மேலும் அழைக்கப்படுகிறது: சுண்ணாம்பு, கிரிஸ்டல், கண்ணாடி, ஐஸ், மெத், வேகம், டினா

தொடர்புடைய தலைப்புகள்

கடைசியாகப் புதுப்பித்தது தேதி

இப்பக்கம் கடைசியாக 6/15/2020 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த பக்கம், மெத்தாம்பெடாமைன் குறித்த தகவல்களை வழங்குகிறது.

தொடர்புடைய தலைப்புகள்


Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.