பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் / Speech and Communication Disorders in Tamil

மேலும் அழைக்கப்படுகிறது: தொடர்பு குறைபாடுகள்

பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் அறிகுறிகள்

பின்வருவன பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் இருப்பதற்கான அம்சங்களாக சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன:
 • பேச முடியவில்லை
 • ஒரு சொந்த மொழி புரிந்து கொள்ள அல்லது பயன்படுத்த இயலாமை
 • பேச்சு ஒலிகளின் சீரற்ற உற்பத்தி
 • ஒரு வார்த்தையில் ஒலிகளை சீரற்ற முறையில் சீரமைத்தல்
 • பேச்சு வேகமான விகிதம்
 • பேச்சு தசைகள் முடக்கம்
பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள், ஒரு நோயாளியின் உடலில் எவ்வித உடல்ரீதியான அறிகுறிகளையும் தாராமலும்கூட இருக்கமுடிவது சாத்தியமேயாகும்.

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் பொதுவான காரணங்கள்

பின்வருவன பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் ஏற்படுவதற்கான மிக பொதுவான காரணங்கள் ஆகும்:
 • பக்கவாதம்
 • பார்கின்சன் நோய்
 • தலை அல்லது கழுத்து காயங்கள்
 • மூளை வாஸ்குலர் விபத்துகள்
 • மரபணு காரணிகள்

பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் ஆபத்து காரணிகள்

பின்வரும் கரணங்கள் பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் வாய்ப்பை அதிகரிக்கக்கூடும்:
 • காது, மூக்கு மற்றும் தொண்டை பிரச்சனைகள்
 • குடும்ப வரலாறு
 • உடல் பருமன்
 • இருதய நோய்
 • புற்றுநோய்
 • உயர் இரத்த அழுத்தம்

பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் தருப்பதற்கான வழிகள்

ஆம், பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் தடுப்பது சாத்தியமே. பின்வருவனவற்றை செய்விப்பதன் மூலம் நாம் அதை தடுக்க முடியும்:
 • தினசரி உடற்பயிற்சி
 • ஆரோக்கியமான உணவு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்
 • குறைந்த மது நுகர்வு
 • கட்டுப்படுத்த இரத்த அழுத்தம்

பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் ஏற்படுதல்

வழக்குகளின் எண்ணிக்கை

பின்வருவன உலகளாவிய வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் வழக்குகளின் எண்ணிக்கையாகும்:
 • 1 முதல் 10 மில்லியன் வழக்குகள்

பொதுவான வயதினர்

பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் எந்த வயதிலும் ஏற்படக்கூடும்.

பொதுவான பாலினம்

பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் எந்த பாலினத்தவருக்கும் ஏற்படக்கூடும்.

பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் கண்டறிவதற்கான ஆய்வுக்கூட பரிசோதனைகள் மற்றும் நடைமுறைகள்

பின்வரும் ஆய்வுக்கூட பரிசோதனைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் கண்டறிய பயன்படுத்தப்படுகின்றன:
 • டென்வர் ஒலிப்பு ஸ்கிரீனிங் பரீட்சை: பேச்சு கோளாறுகள் கண்டறிய
 • கேட்டல் சோதனை: பேச்சு கோளாறுகளை கண்டறிய

பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் கண்டறிவதற்கான மருத்துவர்

ஒருவேளை பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் அறிகுறிகள் இருக்கும் பட்சத்தில், நோயாளியானவர், பின்வரும் நிபுணர்களிடம் வருகை புரியவேண்டும்:
 • உளவியலாளர்

சிகிச்சையளிக்கப்படாதபோது ஏற்படும் பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் சிக்கல்கள்

ஆம், சிகிச்சையளிக்கப்படாதபோது பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் சிக்கல்களை ஏற்படுத்திடும். கீழேகொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலானது, சிகிச்சையளிக்கப்படாதபோது பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கள் மற்றும் பிரச்சனைகளின் பட்டியலாகும்:
 • உளவியல் சிக்கல்கள்
 • பயனற்ற தொடர்பு
 • தொடர்பு சிரமம்
 • மன
 • உறவு பிரச்சினைகள்

பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் சிகிச்சை நடைமுறைகள்

பின்வரும் நடைமுறைகள் பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் சிகிச்சையளிக்க பயன்படுவதாகும்:
 • பேச்சு சிகிச்சை: பேச்சு கோளாறுகளின் அறிகுறிகளைக் கையாளுவதில் உதவுகிறது

பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் சுய-கவனிப்பு

பின்வரும் சுய-கவனிப்பு செயல்கள் அல்லது வாழ்க்கைப்பாணியில் ஏற்படுத்தப்படும் மாற்றங்கள், பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் சிகிச்சையளிக்கவும் அல்லது நிர்வகிக்கவும் உதவக்கூடும்:
 • தொடர்பில் ஈடுபடுங்கள்: மெதுவாக பேசுதல் மற்றும் கை சைகைகளைப் பயன்படுத்தி தகவலை மேம்படுத்தவும்

பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் சிகிச்சையளிக்க வேண்டி, நோயாளியின் ஆதரவு

பின்வரும் செயல்கள் பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் நோயாளிகளுக்கு உதவக்கூடும்:
 • சிறப்பு கல்வி திட்டங்கள்: பேச்சு அல்லது மொழி தடையை மாணவர்கள் பள்ளி மணி நேரங்களில் பேச்சு சிகிச்சை வழங்குகிறது

கடைசியாகப் புதுப்பித்தது தேதி

இப்பக்கம் கடைசியாக 2/04/2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த பக்கம், பேச்சு மற்றும் தொடர்பு குறைபாடுகள் குறித்த தகவல்களை வழங்குகிறது.

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.