மூச்சுத்திணறல் / Wheezing in Tamil

மூச்சுத்திணறல் அறிகுறிகள்

பின்வருவன மூச்சுத்திணறல் இருப்பதற்கான அம்சங்களாக சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன:
 • சுவாசிக்கும்போது உயர்ந்த சப்தமிடும் விஸ்டிங் ஒலி

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

மூச்சுத்திணறல் பொதுவான காரணங்கள்

பின்வருவன மூச்சுத்திணறல் ஏற்படுவதற்கான மிக பொதுவான காரணங்கள் ஆகும்:
 • ஆஸ்துமா தாக்குதல்கள்
 • நுரையீரல் நோய்
 • இதய செயலிழப்பு

மூச்சுத்திணறல் ஆபத்து காரணிகள்

பின்வரும் கரணங்கள் மூச்சுத்திணறல் வாய்ப்பை அதிகரிக்கக்கூடும்:
 • நுரையீரல் நோய்
 • புகைத்தல்

மூச்சுத்திணறல் தருப்பதற்கான வழிகள்

ஆம், மூச்சுத்திணறல் தடுப்பது சாத்தியமே. பின்வருவனவற்றை செய்விப்பதன் மூலம் நாம் அதை தடுக்க முடியும்:
 • புகைத்தல் தவிர்க்கவும்
 • தூசி, பெயிண்ட் போன்ற ஒவ்வாமைகளைத் தவிர்க்கவும்

மூச்சுத்திணறல் ஏற்படுதல்

வழக்குகளின் எண்ணிக்கை

பின்வருவன உலகளாவிய வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மூச்சுத்திணறல் வழக்குகளின் எண்ணிக்கையாகும்:
 • மிகவும் பொதுவானது> 10 மில்லியன் வழக்குகள்

பொதுவான வயதினர்

மூச்சுத்திணறல் எந்த வயதிலும் ஏற்படக்கூடும்.

பொதுவான பாலினம்

மூச்சுத்திணறல் எந்த பாலினத்தவருக்கும் ஏற்படக்கூடும்.

மூச்சுத்திணறல் கண்டறிவதற்கான ஆய்வுக்கூட பரிசோதனைகள் மற்றும் நடைமுறைகள்

பின்வரும் ஆய்வுக்கூட பரிசோதனைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் மூச்சுத்திணறல் கண்டறிய பயன்படுத்தப்படுகின்றன:
 • நுரையீரல் செயல்பாட்டு சோதனை: மூச்சுத் திணறலை கண்டறிய
 • மார்பு எக்ஸ்ரே: மார்பின் உருவங்களைப் பெற

மூச்சுத்திணறல் கண்டறிவதற்கான மருத்துவர்

ஒருவேளை மூச்சுத்திணறல் அறிகுறிகள் இருக்கும் பட்சத்தில், நோயாளியானவர், பின்வரும் நிபுணர்களிடம் வருகை புரியவேண்டும்:
 • நுரையீயல்நோய் சிகிச்சை

சிகிச்சையளிக்கப்படாதபோது ஏற்படும் மூச்சுத்திணறல் சிக்கல்கள்

ஆம், சிகிச்சையளிக்கப்படாதபோது மூச்சுத்திணறல் சிக்கல்களை ஏற்படுத்திடும். கீழேகொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலானது, சிகிச்சையளிக்கப்படாதபோது மூச்சுத்திணறல் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கள் மற்றும் பிரச்சனைகளின் பட்டியலாகும்:
 • நுரையீரலுக்கு சேதம்

மூச்சுத்திணறல் சுய-கவனிப்பு

பின்வரும் சுய-கவனிப்பு செயல்கள் அல்லது வாழ்க்கைப்பாணியில் ஏற்படுத்தப்படும் மாற்றங்கள், மூச்சுத்திணறல் சிகிச்சையளிக்கவும் அல்லது நிர்வகிக்கவும் உதவக்கூடும்:
 • ஈரமான, சூடான காற்று பகுதியில் உட்கார்ந்து

மூச்சுத்திணறல் சிகிச்சையளிப்பதற்கான மாற்று மருந்து

பின்வரும் மாற்று மருந்துகள் மற்றும் சிகிச்சைகள் மூச்சுத்திணறல் சிகிச்சையாக அல்லது நிர்வகிக்க உதவுவதாக அறியப்படுகிறது:
 • துணை பிராணவாயு: சுவாச பிரச்சனைக்கு

கடைசியாகப் புதுப்பித்தது தேதி

இப்பக்கம் கடைசியாக 2/04/2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த பக்கம், மூச்சுத்திணறல் குறித்த தகவல்களை வழங்குகிறது.

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.