தொலோனெக்ஸ் டிட் டேப் / Dolonex DT Tablet - பயன்கள் மற்றும் நன்மைகள்

தொலோனெக்ஸ் டிட் டேப் / Dolonex DT Tablet பின்வரும்நோய்களின் நிலை மற்றும் அறிகுறிகளில், சிகிச்சை, கட்டுப்படுத்தல், தடுப்பு, மற்றும் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது:

விமர்சனங்கள் - தொலோனெக்ஸ் டிட் டேப் / Dolonex DT Tablet பயன்பாடுகள்

பின்வருவன தொலோனெக்ஸ் டிட் டேப் / Dolonex DT Tablet க்கானTabletWise.com எடுத்த தொடர் கணக்கெடுப்பின் முடிவுகள். இந்த முடிவுகள், இணைய பயனர்ககளின் உணர்வுகளை மட்டுமே குறிப்பிடுகின்றன. உங்கள் மருத்துவ முடிவுகளை ஒரு மருத்துவர் அல்லது ஒரு பதிவுசெய்த மருத்துவ தொழிலர் ஆலோசனையின் அடிப்படையில் மட்டுமே செய்யவும்.
பயன்பாடுகள்
இந்த மருந்தின் மிகவும் பொதுவான பயன்பாடு தகவல் வீக்கம், விறைப்பு மற்றும் மூட்டு வலிஆகும்.
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • இல்லை
  • Can't tell
சர்வே பங்கேற்பாளர்கள்: 415
பயனுள்ள
149 இவற்றினுள் 115 பயன்படுத்துவர்கள் இந்த மருந்து பயனுள்ளதாக இருப்பதாக அறிவிக்கின்றனர்.
பயனுள்ள பயனர்கள் Percentile
வேலை செய்கிறது115
வேலை செய்ய வில்லை34
சர்வே பங்கேற்பாளர்கள்: 149
நேரம்
பயன்படுத்துவர்கள் இந்த மருந்தை மிக பொதுவாக உணவுவுக்கு பிறகுஇல் உட்கொள்வதாக அறிவிக்கின்றனர்.
எப்பொழுதெல்லாம் பயனர்கள் Percentile
வெறும் வயிற்றில்0
உணவுவுக்கு முன்4
உணவுவுக்கு பிறகு65
Anytime4
சர்வே பங்கேற்பாளர்கள்: 73
முறைப்படுத்தல்
out of 19 இவற்றினுள்9 பயன்படுத்துவர்கள் அவர்களின் ஆரோக்கியத்தை பேண இந்த மருந்தை தவறாமல்.
பயனர்கள் Percentile
ஆம், எப்போதும், ஆரோக்கிய பிரச்சினை கட்டுப்படுத்த9
இல்லை, சிக்கல் ஏற்படும் அல்லது மோசமாகிறது போது மட்டும்10
சர்வே பங்கேற்பாளர்கள்: 19
உட்கொள்ளும் நேரம்
பயன்படுத்துவர்கள் இந்த மருந்தை மிக பொதுவாக காலை மற்றும் இரவுஇல் பயன்படுத்துவதாக அறிவிக்கின்றனர்.
நேரம் பயனர்கள் Percentile
காலை மற்றும் இரவு22
நைட் மட்டும்18
காலை மட்டும்12
மதியம் மட்டும்9
காலை மற்றும் மதியம்6
காலை, மதியம், இரவு5
மதியம் மற்றும் இரவு2
சர்வே பங்கேற்பாளர்கள்: 74

தொலோனெக்ஸ் டிட் டேப் / Dolonex DT Tablet வேலை, வேலை செய்யும் விதம் மற்றும் மருந்தியல் மெக்கானிசம்

உங்கள் மருத்துவரை அல்லது மருந்தாளரை அல்லது தயாரிப்பின் தொகுப்பை கலந்தாலோசிக்கவும்.

கடைசியாகப் புதுப்பித்தது தேதி

இப்பக்கம் கடைசியாக 9/27/2020 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது.
This page provides information for Dolonex DT Tablet பயன்பாடுகள் in Tamil.

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.