நோர்மாக்ஷின் பயன்ப / Normaxin Tablet - பயன்கள் மற்றும் நன்மைகள்

நோர்மாக்ஷின் பயன்ப / Normaxin Tablet பின்வரும்நோய்களின் நிலை மற்றும் அறிகுறிகளில், சிகிச்சை, கட்டுப்படுத்தல், தடுப்பு, மற்றும் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது:

விமர்சனங்கள் - நோர்மாக்ஷின் பயன்ப / Normaxin Tablet பயன்பாடுகள்

பின்வருவன நோர்மாக்ஷின் பயன்ப / Normaxin Tablet க்கானTabletWise.com எடுத்த தொடர் கணக்கெடுப்பின் முடிவுகள். இந்த முடிவுகள், இணைய பயனர்ககளின் உணர்வுகளை மட்டுமே குறிப்பிடுகின்றன. உங்கள் மருத்துவ முடிவுகளை ஒரு மருத்துவர் அல்லது ஒரு பதிவுசெய்த மருத்துவ தொழிலர் ஆலோசனையின் அடிப்படையில் மட்டுமே செய்யவும்.
பயன்பாடுகள்
இந்த மருந்தின் மிகவும் பொதுவான பயன்பாடு தகவல் எரிச்சல் கொண்ட குடல் நோய்ஆகும்.
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • இல்லை
  • Can't tell
சர்வே பங்கேற்பாளர்கள்: 610
பயனுள்ள
210 இவற்றினுள் 169 பயன்படுத்துவர்கள் இந்த மருந்து பயனுள்ளதாக இருப்பதாக அறிவிக்கின்றனர்.
பயனுள்ள பயனர்கள் Percentile
வேலை செய்கிறது169
வேலை செய்ய வில்லை41
சர்வே பங்கேற்பாளர்கள்: 210
நேரம்
பயன்படுத்துவர்கள் இந்த மருந்தை மிக பொதுவாக உணவுவுக்கு பிறகுஇல் உட்கொள்வதாக அறிவிக்கின்றனர்.
எப்பொழுதெல்லாம் பயனர்கள் Percentile
வெறும் வயிற்றில்14
உணவுவுக்கு முன்22
உணவுவுக்கு பிறகு98
Anytime7
சர்வே பங்கேற்பாளர்கள்: 141
முறைப்படுத்தல்
out of 115 இவற்றினுள்57 பயன்படுத்துவர்கள் அவர்களின் ஆரோக்கியத்தை பேண இந்த மருந்தை தவறாமல்.
பயனர்கள் Percentile
ஆம், எப்போதும், ஆரோக்கிய பிரச்சினை கட்டுப்படுத்த57
இல்லை, சிக்கல் ஏற்படும் அல்லது மோசமாகிறது போது மட்டும்58
சர்வே பங்கேற்பாளர்கள்: 115
உட்கொள்ளும் நேரம்
பயன்படுத்துவர்கள் இந்த மருந்தை மிக பொதுவாக காலை மற்றும் இரவுஇல் பயன்படுத்துவதாக அறிவிக்கின்றனர்.
நேரம் பயனர்கள் Percentile
காலை மற்றும் இரவு55
நைட் மட்டும்30
காலை, மதியம், இரவு19
காலை மட்டும்13
மதியம் மட்டும்6
மதியம் மற்றும் இரவு5
காலை மற்றும் மதியம்4
சர்வே பங்கேற்பாளர்கள்: 132

நோர்மாக்ஷின் பயன்ப / Normaxin Tablet வேலை, வேலை செய்யும் விதம் மற்றும் மருந்தியல் மெக்கானிசம்

உங்கள் மருத்துவரை அல்லது மருந்தாளரை அல்லது தயாரிப்பின் தொகுப்பை கலந்தாலோசிக்கவும்.

கடைசியாகப் புதுப்பித்தது தேதி

இப்பக்கம் கடைசியாக 9/27/2020 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது.
This page provides information for Normaxin Tablet பயன்பாடுகள் in Tamil.

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.