ஒரோஃபர் எக்ஸ்ட் டேப் / Orofer Xt Tablet - பயன்கள் மற்றும் நன்மைகள்

ஒரோஃபர் எக்ஸ்ட் டேப் / Orofer Xt Tablet பின்வரும்நோய்களின் நிலை மற்றும் அறிகுறிகளில், சிகிச்சை, கட்டுப்படுத்தல், தடுப்பு, மற்றும் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது:

விமர்சனங்கள் - ஒரோஃபர் எக்ஸ்ட் டேப் / Orofer Xt Tablet பயன்பாடுகள்

பின்வருவன ஒரோஃபர் எக்ஸ்ட் டேப் / Orofer Xt Tablet க்கானTabletWise.com எடுத்த தொடர் கணக்கெடுப்பின் முடிவுகள். இந்த முடிவுகள், இணைய பயனர்ககளின் உணர்வுகளை மட்டுமே குறிப்பிடுகின்றன. உங்கள் மருத்துவ முடிவுகளை ஒரு மருத்துவர் அல்லது ஒரு பதிவுசெய்த மருத்துவ தொழிலர் ஆலோசனையின் அடிப்படையில் மட்டுமே செய்யவும்.
பயன்பாடுகள்
இந்த மருந்தின் மிகவும் பொதுவான பயன்பாடு தகவல் இரும்புச்சத்து குறைபாடுகள்ஆகும்.
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • இல்லை
  • Can't tell
சர்வே பங்கேற்பாளர்கள்: 538
பயனுள்ள
274 இவற்றினுள் 205 பயன்படுத்துவர்கள் இந்த மருந்து பயனுள்ளதாக இருப்பதாக அறிவிக்கின்றனர்.
பயனுள்ள பயனர்கள் Percentile
வேலை செய்கிறது205
வேலை செய்ய வில்லை69
சர்வே பங்கேற்பாளர்கள்: 274
நேரம்
பயன்படுத்துவர்கள் இந்த மருந்தை மிக பொதுவாக உணவுவுக்கு பிறகுஇல் உட்கொள்வதாக அறிவிக்கின்றனர்.
எப்பொழுதெல்லாம் பயனர்கள் Percentile
வெறும் வயிற்றில்7
உணவுவுக்கு முன்3
உணவுவுக்கு பிறகு108
Anytime5
சர்வே பங்கேற்பாளர்கள்: 123
முறைப்படுத்தல்
out of 105 இவற்றினுள்53 பயன்படுத்துவர்கள் அவர்களின் ஆரோக்கியத்தை பேண இந்த மருந்தை தவறாமல்.
பயனர்கள் Percentile
ஆம், எப்போதும், ஆரோக்கிய பிரச்சினை கட்டுப்படுத்த53
இல்லை, சிக்கல் ஏற்படும் அல்லது மோசமாகிறது போது மட்டும்52
சர்வே பங்கேற்பாளர்கள்: 105
உட்கொள்ளும் நேரம்
பயன்படுத்துவர்கள் இந்த மருந்தை மிக பொதுவாக மதியம் மட்டும்இல் பயன்படுத்துவதாக அறிவிக்கின்றனர்.
நேரம் பயனர்கள் Percentile
மதியம் மட்டும்34
காலை மட்டும்29
நைட் மட்டும்28
காலை மற்றும் இரவு14
காலை மற்றும் மதியம்4
மதியம் மற்றும் இரவு4
காலை, மதியம், இரவு1
சர்வே பங்கேற்பாளர்கள்: 114

ஒரோஃபர் எக்ஸ்ட் டேப் / Orofer Xt Tablet வேலை, வேலை செய்யும் விதம் மற்றும் மருந்தியல் மெக்கானிசம்

உங்கள் மருத்துவரை அல்லது மருந்தாளரை அல்லது தயாரிப்பின் தொகுப்பை கலந்தாலோசிக்கவும்.

கடைசியாகப் புதுப்பித்தது தேதி

இப்பக்கம் கடைசியாக 9/27/2020 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது.
This page provides information for Orofer Xt Tablet பயன்பாடுகள் in Tamil.

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.