பான் டி மாத்திரை / Pan D Tablet - பயன்கள் மற்றும் நன்மைகள்

பான் டி மாத்திரை / Pan D Tablet பின்வரும்நோய்களின் நிலை மற்றும் அறிகுறிகளில், சிகிச்சை, கட்டுப்படுத்தல், தடுப்பு, மற்றும் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது:

விமர்சனங்கள் - பான் டி மாத்திரை / Pan D Tablet பயன்பாடுகள்

பின்வருவன பான் டி மாத்திரை / Pan D Tablet க்கானTabletWise.com எடுத்த தொடர் கணக்கெடுப்பின் முடிவுகள். இந்த முடிவுகள், இணைய பயனர்ககளின் உணர்வுகளை மட்டுமே குறிப்பிடுகின்றன. உங்கள் மருத்துவ முடிவுகளை ஒரு மருத்துவர் அல்லது ஒரு பதிவுசெய்த மருத்துவ தொழிலர் ஆலோசனையின் அடிப்படையில் மட்டுமே செய்யவும்.
பயன்பாடுகள்
இந்த மருந்தின் மிகவும் பொதுவான பயன்பாடு தகவல் இரைப்பை புண்ஆகும்.
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • இல்லை
  • Can't tell
சர்வே பங்கேற்பாளர்கள்: 650
பயனுள்ள
140 இவற்றினுள் 117 பயன்படுத்துவர்கள் இந்த மருந்து பயனுள்ளதாக இருப்பதாக அறிவிக்கின்றனர்.
பயனுள்ள பயனர்கள் Percentile
வேலை செய்கிறது117
வேலை செய்ய வில்லை23
சர்வே பங்கேற்பாளர்கள்: 140
நேரம்
பயன்படுத்துவர்கள் இந்த மருந்தை மிக பொதுவாக வெறும் வயிற்றில்இல் உட்கொள்வதாக அறிவிக்கின்றனர்.
எப்பொழுதெல்லாம் பயனர்கள் Percentile
வெறும் வயிற்றில்60
உணவுவுக்கு முன்28
உணவுவுக்கு பிறகு21
Anytime2
சர்வே பங்கேற்பாளர்கள்: 111
முறைப்படுத்தல்
out of 73 இவற்றினுள்37 பயன்படுத்துவர்கள் அவர்களின் ஆரோக்கியத்தை பேண இந்த மருந்தை தவறாமல்.
பயனர்கள் Percentile
ஆம், எப்போதும், ஆரோக்கிய பிரச்சினை கட்டுப்படுத்த37
இல்லை, சிக்கல் ஏற்படும் அல்லது மோசமாகிறது போது மட்டும்36
சர்வே பங்கேற்பாளர்கள்: 73
உட்கொள்ளும் நேரம்
பயன்படுத்துவர்கள் இந்த மருந்தை மிக பொதுவாக காலை மட்டும்இல் பயன்படுத்துவதாக அறிவிக்கின்றனர்.
நேரம் பயனர்கள் Percentile
காலை மட்டும்54
காலை மற்றும் இரவு18
நைட் மட்டும்10
மதியம் மட்டும்4
மதியம் மற்றும் இரவு2
காலை மற்றும் மதியம்2
காலை, மதியம், இரவு2
சர்வே பங்கேற்பாளர்கள்: 92

பான் டி மாத்திரை / Pan D Tablet வேலை, வேலை செய்யும் விதம் மற்றும் மருந்தியல் மெக்கானிசம்

உங்கள் மருத்துவரை அல்லது மருந்தாளரை அல்லது தயாரிப்பின் தொகுப்பை கலந்தாலோசிக்கவும்.

கடைசியாகப் புதுப்பித்தது தேதி

இப்பக்கம் கடைசியாக 9/27/2020 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது.
This page provides information for Pan D Tablet பயன்பாடுகள் in Tamil.

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.